Flugtskydning


Blåhøj Jagtforening indgår i et samarbejde med jagtforeningerne i Thyregod, Ringive og Filskov om driften af Blåhøj Skydebane.

Se mere om aktiviteterne mm. på Blåhøj Skydebanes hjemmeside.

 © 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/